Hlavní stránka | Nápověda | Vyloučení odpovědnosti | VÚPSV

Zaměstnanostní klastry

 1. Vrcholové vedení velkých organizací, odborníci v oblasti matematiky a práva
 2. Vedoucí dílčích celků a vedoucí malých podniků, zákonodarci
 3. Státní úředníci a pracovníci ve společenských vědách
 4. Vědci v oblasti podnikání
 5. Vědci a pracovníci v biologii
 6. Architekti, odborníci ve fyzice a IT
 7. Učitelé základních, středních a vysokých škol
 8. Odborní zdravotničtí pracovníci
 9. Umělečtí pracovníci
 10. Pedagogové v mimoškolních zařízeních
 11. Technici v IT a elektronice
 12. Technici ve fyzikálních oborech
 13. Odborní administrativní, policejní a celní pracovníci
 14. Odborní pracovníci bank a pojišťoven
 15. Prodavači v obchodech a provozní ve stravování
 16. Kancelářští a manipulační pracovníci
 17. Úředníci v knihovnách a na poštách
 18. Pomocní zdravotničtí pracovníci
 19. Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a rybářství
 20. Řidiči, obsluha elektrárenských zařízení a přesných přístrojů
 21. Kvalifikovaní dělníci ve stavebnictví
 22. Kvalifikovaní výrobci textilií a kůží
 23. Formíři, svářeči, horníci a řidiči železničnich vozidel
 24. Kováři, nástrojaři a mechanici elektrických zařízení
 25. Pracovníci ve skladech
 26. Stavební dělníci a malíři
 27. Nekvalifikovaní pracovníci v zemědelství, obchodě a úklidu
 28. Montážní a pomocní dělníci, obsluha strojů
 29. Obsluha zařízení v průmyslu a dopravě
 30. Obsluha zemědělských a tiskárenských strojů, chovatelé zvířat