Hlavní stránka | Nápověda | Vyloučení odpovědnosti | VÚPSV

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Research institute for labour and social affairs

Zabýváme se vztahem zaměstnání a vzdělání účastníků trhu práce. Dlouhodobě sledujeme vzdělanostní složení různých profesí a zaměstnaneckou strukturu specificky vzdělaných pracovníků. Poskytnutím informací o našem výzkumu chceme přispět k vyváženému stavu, kdy bude k dispozici dostatek pracovníků s potřebným vzděláním pro žádané profese. O šancích na získání vhodného zaměstnání chceme především informovat ty, kteří nově na trh práce vstupují, či se k tomu chystají.

K tomu jsme klasifikaci zaměstnání poněkud zjednodušili. Vytvořili jsme zaměstnanecké kategorie tak, aby se struktura vzdělání každé skupiny odlišovala od struktury vzdělání ostatních skupin. Definovali jsme rovněž co do úrovně či oboru blízké vzdělanostní skupiny.

Následující stránky popisují vybrané aspekty vývoje trhu práce do roku 2010, stav v roce 2010 a odhad tohoto stavu v letech 2011 až 2015. Mají pomáhat studentům, jejich rodičům či pedagogickým poradcům s volbou dalšího studia. Mohou být pomocníkem zaměstnavatelů či pracovníků decizní sféry při indikování možných problémů s pracovními silami v blízké budoucnosti.